Fråga 2015/16:855 Kärnkraftens framtid

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I början av året meddelade det statliga energibolaget Vattenfall att hela den svenska kärnkraften kan komma att stängas ned om inte den rödgröna regeringen skrotar effektskatten. Samtidigt som elpriset faller straffbeskattar regeringen kärnkraften, trots att det är en klimatneutral energikälla.

Kärnkraften står fortfarande för en stor del av svensk energiproduktion. Svensk exportindustri är beroende av en trygg elförsörjning. Den nuvarande politiken skapar osäkerhet för svenska företag och försämrar därmed Sveriges konkurrenskraft. Inte minst riskerar effektskatten att slå extra hårt mot jobben utanför våra storstäder. Billig energi behövs om pappers-, stål- och verkstadsindustrin ska fortsätta att skapa jobb i hela Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att effektskattens inverkan på svensk energiförsörjning är positiv för Sveriges konkurrenskraft som industrination och därmed bidrar till att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020?