Fråga 2015/16:852 Vindkraftspark i Hanöbukten

av Jens Holm (V)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sedan åtta år har arbetet med att bygga vindkraftsparken Blekinge Offshore pågått. Vindkraftsparken som ska ligga i Hanöbukten i Blekinge beräknas skapa 2 000 nya jobb samt producera ungefär 8 terawattimmar förnybar el varje år. Blekinge Offshore kommer i och med detta att bli en av världens största havsbaserade vindkraftsparker. Det finns en bred uppbackning för projektet bland politiker, näringsliv och lokalbefolkning i Blekinge. Blekinge Offshore borde vara ett synnerligen angeläget projekt för en regering som verkar för att uppnå EU:s lägsta arbetslöshet samt 100 procent förnybar energi. Mark- och miljödomstolen i Växjö godkände Blekinge Offshore för drygt tre år sedan men ville att regeringen skulle göra en avvägning mellan riksintressena förnybar energi och Försvarsmakten. Sedan dess har detta angelägna projekt varit under beredning hos regeringen.

Det kan inte vara rimligt att ett så här viktigt projekt ska ta så lång tid för regeringen att bereda, inte minst i beaktande av de klimatåtgärder som kommer att krävas av oss och andra länder för att leva upp till Parisavtalet. Många aktörer och berörda ställer sig undrande till vad som saknas för att regeringen ska kunna göra en bedömning av denna stora klimatsatsning. Tidigare har klimat- och miljöministern sagt i riksdagens kammare att hon ska återkomma med ett besked om Blekinge Offshore ”så snabbt det bara går” (den 21 april 2015).

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

När avser ministern och regeringen att ge klartecken för ett igångsättande av vindkraftsparken Blekinge Offshore?