Fråga 2015/16:845 Fusk med parkeringstillstånd

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under hösten uppmärksammades omfattande fusk med handikapptillstånd för parkering.

Uppmärksamheten medförde att infrastrukturministern kallade till dialogmöten för att diskutera hur fusket kan stoppas. Det sas att många bra förslag hade kommit fram och att regeringen skulle titta vidare på förslagen för att se vilka åtgärder som kan vidtas, på kort och på lång sikt.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är med anledning av detta:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet med att komma till rätta med problematiken kring falska parkeringstillstånd, och vilka åtgärder avser hon att presentera, och när, för att åstadkomma förändring på detta område?