Fråga 2015/16:842 Förskollärare i fristående förskolor

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen står det att även förskollärare i förskolan omfattas. 

Med hänvisning till detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Omfattar det alla förskollärare oavsett huvudman? Kan fristående huvudmän som enbart har förskola – ej förskoleklass, grundskola eller gymnasium – söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare?