Fråga 2015/16:838 Socialt protokoll

av Tina Acketoft (L)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Under onsdagens öppna sammanträde (den 17 februari) med statsministern frågade Vänsterpartiets Jens Holm statsministern:

”Jag tycker också att i fall GB får lägga fram sådana här krav, så borde vi lägga fram ett krav om ett socialt protokoll. Nämligen att människor ska behandlas lika, oavsett ifrån vilket land de kommer. Och i fall ett företag kommer från ett annat land så ska man självklart följa värdlandets regler på arbetsmarknaden, man ska följa fackliga regler och avtal. Det tycker jag vore ett väldigt bra motbud i det här sammanhanget nu då rättigheter tycks pressas nedåt.”

På detta svarade statsministern:

”Socialt protokoll. Nej vi ska inte kräva fördragsändring. Det här inte tiden för att kräva fördragsförändring. Det här är inte momentet för det. Utan socialt protokoll - ja, jag är också för det. Men jag vill nog se till att använda en tidpunkt där det faktiskt är möjligt att nå framgång och det skulle vi inte göra nu, det skulle inte nyttja något till.”

I debatten om Storbritanniens EU-medlemskap är frågan om överstatlighet viktig. För att samarbetet i unionen ska fungera måste det vara klart hur EU:s befogenheter ser ut. De europeiska staterna har ordnat sina välfärdssystem och arbetsmarknader på olika sätt. För att värna demokratin måste olika länder också i framtiden tillåtas att ha sina olika lösningar på dessa områden. Om unionen får mer makt på medlemmarnas bekostnad riskerar det att skapa missnöje hos fler stater.

Vi liberaler är övertygade om att EU behövs. Vi är på flera områden ensamma i riksdagen om att i dagens för unionen stormiga läge förespråka mer EU. Vi tror att de öppna gränserna länderna emellan kräver ett större samarbete för att garantera EU-medborgares säkerhet.

Däremot värnar vi statligt självbestämmande på det sociala området. EU ska göra vad EU gör bäst. Brexitkrisen visar med all önskvärd tydlighet att det inte är sociala frågor. Regeringen har under de senaste veckorna uttalat att den arbetar hårt för att Storbritannien ska stanna i EU. Det står samtidigt klart att den viljan inte är förenlig med önskan om ett socialt protokoll för Europa – varken nu eller vid någon senare tidpunkt.

Därför vill jag fråga statsministern:

 

Vilka frågor anser statsministern bör ingå i det sociala protokoll han säger sig vilja ha för EU?