Fråga 2015/16:835 Insatser mot människosmuggling

av Jessica Polfjärd (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Flyktingkrisen är långt ifrån över. Antalet migranter som korsade Medelhavet i januari har mer än tiofaldigats jämfört med samma månad förra året. Många som flyr hamnar i klorna på organiserade kriminella.

Hänsynslösheten som präglar människosmugglingen har visat sig i flera tragiska katastrofer. Nyligen uppmärksammades ett fall där 39 människor, varav 10 barn, drunknade utanför Turkiets kust. Båten med de smugglade människorna var på väg mot den grekiska ön Lesbos. Bara i januari har 250 människor omkommit på Medelhavet – över tre gånger så många som motsvarande tidsperiod förra året.

Trots att svensk polis konstaterat att det finns ett flertal fall där smugglingen organiseras från Sverige och att brottsligheten anses öka leder bara ett fåtal misstankar om organiserad människosmuggling i vinstsyfte till åtal, enligt statistik från Åklagarmyndigheten. Nyligen konstaterade exempelvis polisen i Region Syd en stor ökning av antalet fall med människosmuggling.

De som drabbas är utsatta vuxna och barn som ofta finner få andra alternativ än att fly. Runt om i EU:s länder finns kriminella nätverk som organiserar och profiterar på människosmugglingen. Denna internationella brottslighet som utnyttjar utsatta människor måste stoppas.

Krafttag behöver tas mot den hänsynslösa människosmugglingen. Flera insatser behövs; bland annat bör skärpta straff för människosmuggling införas. Utöver lagskärpningar i Sverige är det samtidigt mycket tydligt att hela EU behöver samarbeta mer för att motverka den organiserade internationella brottslighet som ligger bakom människosmugglingen – bland annat genom en gemensam linje kring minimistraffen. Utöver ett ökat samarbete är det bra att Nato är berett att hjälpa till för att komma åt människosmuggling. I den händelse Nato efterfrågar svensk hjälp bör vi vara öppna för det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

På vilket vis avser statsrådet och regeringen att agera för kraftfullare insatser mot människosmuggling för att i större utsträckning markera allvaret i dessa brott och ställa de ansvariga inför rätta?