Fråga 2015/16:833 Kostnaden för id-kontroller

av Elisabeth Svantesson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen införde den 4 januari id-kontroller på resor med tåg, buss och färjor från Danmark. Dessa motiveras med att det råder allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i Sverige. Moderaterna står bakom id-kontrollerna som ett led i att minska trycket mot Sverige, men vi menar att regeringens åtgärder inte räcker. Vi vill se en tillfällig paus i flyktingmottagandet. 

De införda id-kontrollerna är en angelägenhet för hela landet. Nu bärs kostnaderna av de företag som är ålagda att utföra kontrollerna. Det handlar både om direkta kostnader och om intäktsbortfall. Skånetrafiken, som ansvarar för Öresundstågen och är en förvaltning inom Region Skåne, uppger att deras nettokostnader för id-kontrollerna uppgår till 15 miljoner per månad. Även andra företag belastas av motsvarande kostnader. 

Ytterst är detta kostnader som drabbar pendlare och andra resenärer och/eller skattebetalare i Skåne. De negativa effekterna blir förstås allt större ju längre kontrollerna pågår. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Avser regeringen att kompensera transportörerna för kostnader som uppkommer på grund av id-kontrollerna?