Fråga 2015/16:826 Apotekarkajen i Slite

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Som svar på en fråga från undertecknad gällande förberedd förstörelse av den så kallade Apotekarkajen i Slite svarade försvarsministern den 20 november 2015 att det är Försvarsmakten som svarar för nödvändiga förberedelser.

Enligt förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring, 9 § första stycket sista meningen, ska Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

 

Vilka åtgärder är försvarsminister Peter Hultqvist beredd att vidta för att Försvarsmakten ska hörsamma denna sin skyldighet i fråga om Apotekarkajen i Slite?