Fråga 2015/16:823 Jakt i fjällen

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska fjälljakten är öppen för alla jägare från både Sverige och andra länder. Det enda kravet som ställs på jägarna är att man löser ett tillstånd som i regel är enkelt att få. Tyvärr saknar därför många jägare djupare kunskap om fjällvärlden och jaktregler. Detta skulle kunna behjälpas av att man ställer krav på att en guide med lokalkännedom följer med under jakten. Görs ingenting riskerar jakttrycket på viltstammen att bli ojämnt och missgynna hela näringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att se till att jaktregler följs i den svenska fjällmiljön?