Fråga 2015/16:819 Tillgången till bostäder för försvarsanställda

av Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

För att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla personal krävs att man kan erbjuda en bra helhetslösning för personalen. Det inkluderar allt från löner och förmåner till intressant utbildning och tillgång till bra bostäder. Just bostadstillgången är en viktig del i det helhetspaketet. I dag råder bostadsbrist på många platser i Sverige. Det gör att det både är svårt och ofta dyrt att få tag på en bostad som passar de behov man har som officer, soldat, sjöman eller gruppbefäl.

Därför behövs goda förslag på hur bostadssituationen kan förbättras för försvarets personal. Stiftelsen MHS-Bostäder i Stockholmsområdet är ett bra exempel där man tillhandahåller ett prisvärt boende för försvarets personal som behöver ett tillfälligt boende. Försvarsminister Peter Hultqvist var själv med och invigde 111 nya MHS-lägenheter i Kungsängen i januari 2015. Jag har i en tidigare skriftlig fråga pekat på att MHS-Bostäder skulle kunna få ett utökat uppdrag eller fungera som modell för att lösa bostadssituationen på orter även utanför Stockholmsregionen.

Moderaterna har även lyft fram förslaget att Försvarsmaktens behov särskilt ska beaktas i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och i länsstyrelsernas ansvar för analys och uppföljning av bostadsförsörjningen och dess planering.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur avser försvarsministern att verka för att använda de goda exempel och förslag som finns för att förbättra de försvarsanställdas bostadssituation?