Fråga 2015/16:813 Antal personer i snabbspår

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller integrationen av nyanlända. För att möta dem är utbildningsinsatser centrala, men det behövs också fler jobb som inte kräver högre utbildning. Dessutom har snabbspår initierats som kan vara en väg in på arbetsmarknaden.

Snabbspår finns för skynda på validering och inträde på arbetsmarknaden i ett antal yrken. Processer är sedan en tid igång när det gäller bland annat kockar, kallskänkor, styckare, slaktare, förskollärare, apotekare och lärare till grundskolan. Det är dock i nuläget svårt att få en bild av hur omfattande resultaten av denna satsning kommer att bli. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsministern:

 

Hur många personer bedömer arbetsmarknadsministern att respektive snabbspår kommer att omfatta år 2016, år 2017 och år 2018?