Fråga 2015/16:809 Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande flyktingbarn

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den senaste tiden har fler och fler kommuner valt att Lex Sarah-anmäla sig själva när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Oftast handlar det om att man inte har hunnit med att ge barnen mer än det viktigaste och att man har fått prioritera bort utredningar. I praktiken innebär det inte bara en hård belastning på socialtjänsten utan också ett ökat tryck på Inspektionen för vård och omsorg, som måste utreda allt fler ärenden. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur hanterar statsrådet och regeringen att Inspektionen för vård och omsorg får in allt fler anmälningar och därmed får en ökad belastning?