Fråga 2015/16:805 Ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De flesta tungt kriminella har startat sin kriminella bana när de var unga. Många av dessa säger att de önskat att samhället reagerat tidigare och kraftfullare så att de inte fastnat i kriminalitet. Därför är det mycket viktigt att samhället reagerar snabbt och med kraft när ungdomar begår brott, både för ungdomens och för samhällets skull.

Den 18 februari 2015 gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen för att den ska se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

Nu har det gått ett år sedan beslutet togs. Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När kommer ministern att presentera ett förslag om påföljden helgavskiljning med fotboja?