Fråga 2015/16:797 Krav på handling efter erkännandet av ett pågående folkmord

av Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 4 februari röstade Europaparlamentet igenom en resolution om att Islamiska staten, IS, utsätter kristna minoriteter som syrianer, kaldéer, assyrier och armenier, liksom yazidier, i Mellanöstern för folkmord. Resolutionen antogs i stor majoritet och stöddes av ledamöter i EPP (kristdemokrater och moderater), de konservativa, liberala, socialdemokratiska och gröna partigrupperna samt EFDD.

När Europaparlamentet nu för första gången erkänt ett pågående folkmord måste erkännandet följas av handling. De fruktansvärda gärningar som dagligen pågår måste stoppas och de skyldiga ställas till ansvar.

De etnoreligiösa minoriteterna i Syrien och Irak lever under fruktansvärda omständigheter. IS ambition är att grunda ett kalifat, ett islamistiskt samhälle byggt på extrema och vedervärdiga värderingar där inga andra religiösa uppfattningar tolereras. IS utsätter kristna och yazidier för tvångskonverteringar, och mord och kidnappning används som vapen. Kvinnor och barn våldtas och säljs som sexslavar. Kulturhistoriska byggnader, kyrkor och kloster förstörs. Minoriteterna fördrivs med våld från sina hemtrakter, och deras egendom konfiskeras.

Efter tio år av systematisk förföljelse har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär en tredjedel. Resten har tvingats fly utomlands eller dödats i ständigt tilltagande trakasserier och övergrepp. I Syrien råder en liknande situation; minst en tredjedel av landets 700 000 kristna har tvingats fly på grund av sin tro.

Nu är det av största vikt att även FN erkänner det systematiska dödandet som ett folkmord. Det skulle aktivera FN-principen ”responsibility to protect”, som innebär en kollektiv skyldighet för världssamfundet att genomföra de åtgärder som krävs för att skydda utsatta folkgrupper.

Medan IS fasansfulla gärningar pågår krävs att världsledarna vågar fatta beslut. För att åstadkomma ett samlat agerande krävs att folkmordsfrågan lyfts i FN:s säkerhetsråd. Sveriges regering bör driva frågan om folkmord mer kraftfullt.

Utifrån Europaparlamentets bekräftelse av att det pågår ett folkmord i Mellanöstern vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur kommer utrikesministern att verka för att FN erkänner folkmordet och agera för att skydda de utsatta minoriteterna?