Fråga 2015/16:794 Användningen av det statliga flyktingstödet

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I november 2015 ställde jag nedanstående fråga till statsrådet:

"Regeringen föreslår ett tillfälligt stöd till landstingen på 1 470 miljoner kronor för att de ska kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Pengarna ska enligt regeringen fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje landsting, vilket är bra. Frågan som dock inte är besvarad är hur landstingen ska fördela dessa pengar inom varje landsting. Kommer till exempel andra utförare än landstingen själva att kunna ta del av pengarna? Faktum är ju att många vårdcentraler, läkarmottagningar med flera drivs av andra än just landstingen och dessa är precis som den landstingsdrivna sjukvården hårt belastad just nu."

Svaret jag fick då av statsrådet var att det var upp till varje kommun eller landsting enligt nedan:

"Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Syftet är att underlätta för kommuner och landsting att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin. Det är således upp till kommunerna och landstingen att använda bidraget på det sätt som de finner lämpligt inom ramen för ändamålet."

Regeringens direktiv om att det är upp till kommunerna och landstingen att bestämma hur pengar bäst används är alltså ganska otydliga, och den 10 februari 2016 rapporterade flera medier om att kommunerna bland annat har använt stödet till att betala av pensionsskulder och renovering av sporthallar. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Anser statsrådet att det statliga flyktingstödet används på ett ändamålsenligt sätt utifrån regeringens direktiv?