Fråga 2015/16:791 Regeringens arbetslöshetsmål

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 7,1 procent (SCB) säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 345 000 personer. Regeringen har samtidigt ett mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, vilket med dagens arbetslöshetssiffror i EU endast nås om Sverige till dess minskar arbetslösheten med flera procentenheter. 

I regeringens egen budget slås fast att den föreslagna ekonomiska politiken leder till att sysselsättningen dämpas. De 32 000 traineejobb som utlovades i valrörelsen har hittills resulterat i ett dussintal platser. De extratjänster i kommuner och landsting som presenterats har små möjligheter att få in över 30 000 långtidsarbetslösa i varaktig sysselsättning. Den utlovade 90-dagarsgarantin för unga verkar dröja till slutet av mandatperioden. 

Snart är halva mandatperioden gången. Regeringens hittills föreslagna satsningar verkar inte nå upp till det uppsatta målet. Samtidigt finns möjligheten att andra EU-länder ytterligare pressar tillbaka arbetslösheten, vilket försämrar regeringens möjlighet att nå målet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Är det arbetsmarknadsministerns ståndpunkt att det är möjligt för regeringen att uppnå målet om EU:s lägsta arbetslöshet?