Fråga 2015/16:790 Byggandet av Kvarkenfärjan

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt rapporter från medierna tycks den finländska regeringen vara tveksam till att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja som ska gå mellan Umeå och Vasa.

Likt den nuvarande regeringen stödde den tidigare alliansregeringen projektet. Det behövs dock ett gediget arbete för att åter få med den finländska regeringen i båten – annars äventyras hela bygget. Här ligger ansvaret hos den svenska regeringen att övertyga Finland. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att få den finländska regeringen att medfinansiera byggandet av Kvarkenfärjan?