Fråga 2015/16:788 Kristna som trakasseras på asylboenden

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det blir dessvärre allt vanligare att vi genom medierna får larm om kristna som trakasseras för sin tros skull på asylboenden. Det finns också berättelser om personer som inte vågar berätta om sin tro på grund av rädsla för att utsättas för hot och trakasserier – en utveckling som är allt annat än trevlig för oss som land men framför allt inte för den som drabbas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta växande problem, och vilka är dessa åtgärder?