Fråga 2015/16:787 Musik- och kulturskolan

av Isabella Hökmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen genomför nu sin reform med 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer att satsa 100 miljoner kronor på kommunala kulturskolor, trots att all erfarenhet visar att detta kommer att gynna barn som redan går i kommunala kulturskolor med höga avgifter i kommuner runt storstäderna.

Hur det hjälper dem som står i kö och dem som inte får tillgång till möjligheten att utöva kultur är en fråga. För det är inte föräldraavgiften som är den trånga sektorn utan just brist på resurser till verksamheten som helhet. Flera kommuner har en mycket låg avgift eller ingen avgift alls.

Vi moderater har lyft fram denna fråga såväl i riksdagens budgetdebatt den 7 december som i debatten om betänkandet om kultur och fritid för barn och unga den 3 februari . Regeringen har trots den fällda budgeten haft ett år på sig att klargöra hur denna satsning ska komma fler barn och unga till del.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

Vilka sakliga skäl ligger bakom sänkningen av musik- och kulturskoleavgifter i kommunerna på 100 miljoner kronor, och vilka åtgärder tänker ministern vidta för att komma till rätta med bristen på resurser i denna verksamhet så att fler barn och unga kan få tillgång till musikskolorna och skolorna kan få fler lärare och fler instrument?