Fråga 2015/16:780 En ny perrong för att underlätta id-kontroller

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I svar på frågor ställda av mig under en interpellationsdebatt den 26 januari angående de tillfälliga id-kontrollerna och de negativa konsekvenser dessa har på Öresundsregionen öppnade statsrådet Anna Johansson för flera saker: Frågan om kompensation skulle ses över i likhet med de dubbla kontroller som nu sker (dels på den danska sidan, dels i Hyllie på den svenska sidan). Polisen har nu kommit med ett konkret förslag som skulle kunna underlätta och skapa större smidighet, nämligen att bygga en särskild perrong i Hyllie. Önskemål har framförts till Trafikverket om en extra perrong för att underlätta polisens arbete med flyktingar och därmed minska en del av påfrestningarna för pendlarna.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är följande:

 

Har statsrådet för avsikt att på något sätt lyfta frågan om att hantera de dubbla id-kontrollerna i Öresundsregionen med de förseningar och problem som uppstår på stationsläget Hyllie på den svenska sidan genom exempelvis att ännu en perrong byggs?