Fråga 2015/16:777 Sveriges ansvar för oberoende nyhetsförmedling

av Jan R Andersson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sveriges Radio meddelade nyligen att Radio Sweden ska slås ihop med Ekot. Omorganiseringen av Radio Sweden innebär bland att nyhetsverksamheten på ryska upphör. Det är olyckligt att Sveriges Radio drar ned på de ryskspråkiga sändningarna i en tid när demokrati och yttrandefrihet är under hårt tryck av regimen i Moskva.

Att kunna styra informationsflödet är centralt för auktoritära regimers möjligheter att kunna upprätthålla sitt maktmonopol. I Ryssland har vi de senaste åren kunnat se hur de ryska myndigheterna har slagit ned hårt på oppositionella medier och även inskränkt yttrandefriheten på andra sätt. Ryssland använder också olika medier för att sprida propaganda och bedriva påverkansoperationer mot andra länder.

Behovet av alternativ information, för att skapa en motkraft mot propaganda, desinformation och ensidig nyhetsrapportering, är därför stort. I ljuset av detta är det olyckligt att nyhetssändningarna på ryska nu kommer att upphöra. Vi moderater har drivit frågan att Sverige måste bli bättre på att möta informationskrigföring på hemmaplan, men även vara aktiva med att kunna tillhandahålla oberoende information till länder där det fria ordet är på reträtt.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att Sverige även framgent ska bidra till en nyhetsförmedling som kan utgöra ett alternativ till de statskontrollerade ryska medierna?