Fråga 2015/16:776 Skånska kommuners avtal med Migrationsverket

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På grund av flyktingkrisen har de skånska kommunerna tagit emot betydligt fler ensamkommande barn och ungdomar än vad det har varit avtalat med Migrationsverket. Det innebär mycket stora påfrestningar för kommunerna när det gäller att ordna boende, skolgång, stöd från socialtjänsten, gode män etcetera. Utöver dessa påfrestningar tvingas kommunerna, ofta med hårt ansträngd ekonomi, att ligga ute med mycket stora pengar under lång tid då Migrationsverkets handläggningstider för närvarande är över ett år. Sammanlagt har kommunerna i Skåne fordringar på Migrationsverket på ca 1 miljard kronor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vidta så att de skånska kommunerna får sina pengar från Migrationsverket i tid?