Fråga 2015/16:762 Arbetsgivaravgifternas effekt på företagen

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har höjt arbetsgivaravgiften för personer under 25 år, vilket gör det dyrare för företag att anställa ungdomar. En av effekterna av det är att en del företag anpassar sina nyanställningar eller expansionsplaner efter det nya, högre skattetrycket. Ett exempel på detta är företaget Senzum, som sedan 2007 har anställt många ungdomar. När företaget nu expanderar väljer de att göra det utomlands i stället för i Sverige på grund av de höga kostnaderna för att anställa personal. Det är en oroande utveckling som regeringen borde uppmärksamma om den menar allvar med sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att göra det attraktivt att investera i Sverige så att inte fler företag väljer att göra det i andra länder i stället?