Fråga 2015/16:748 Kostnaden för slopandet av den bortre tidsgränsen

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den senaste veckan har det kommit rapporter från Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet om att slopandet av den bortre tidsgränsen är felbudgeterad och kommer att kosta långt mer än vad regeringen har budgeterat för.

Tidigare under året ställde jag frågan till socialförsäkringsministern om man hade budgeterat för just detta. Svaret jag fick var att det var budgeterat och att Försäkringskassan är kompenserad för de extra kostnader som detta kan medföra.

Det är alltså helt olika bud från regeringen och dess expertmyndigheter. Man kan undra vilka siffror som gäller, regeringens eller siffrorna från Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: 

Med hänsyn till Ekonomistyrningsverkets och Konjunkturinstitutets rapporter: vad bedömer socialförsäkringsministern att slopandet av den bortre gränsen kommer att kosta samhället?