Fråga 2015/16:741 YH-utbildningar

av Isak From (S)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Det finns en stor efterfrågan på mekaniker med kunskaper i äldre tekniker för att hålla det rullande kulturarvet levande.

MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, har arbetat hårt och i samverkan med Carlsund Utbildningscentrum i Motala för att få fram nya mekaniker med hantverksmässiga kunskaper. MHRF har också medverkat vid framtagandet av en introduktionsutbildning för tekniker/mekaniker med inriktning på historiska fordon. Tanken var att den skulle utvecklas till att bli en yrkeshögskoleutbildning.

En introduktionsutbildning till fordonshistorisk mekaniker, som MHRF i samarbete med Motala kommun och Motala Motormuseum startade på Carlsunds Utbildningscentrum i Motala, genomfördes hösten 2014. Kursen med 18 elever blev mycket lyckad. Därefter gjordes det en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att starta en ettårig YH-utbildning, kallad tekniker historiska fordon. Nyligen kom svaret som tyvärr var negativt. Avslaget motiveras utifrån hård konkurrens om medlen.

Utbildning som ger jobb måste prioriteras. Det kan nu verka som om fordonstekniska utbildningar inte är prioriterade, detta trots att man i ansökan framfört det unika med historiska fordon och det behov man ser av tekniker på detta område.

 

Hur ser stadsrådet Aida Hadzialic på möjligheten till nya YH-utbildningar på området?