Fråga 2015/16:737 Arbetsförmedlingens bedömning av RUT-avdraget

av Erik Ullenhag (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Arbetsförmedlingen menar att det vore önskvärt om taket för RUT-avdraget återställdes till tidigare nivåer. Myndigheten menar att RUT-avdrag kan bidra till att förbättra arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I ett tidigare remissvar har myndigheten pekat på att den då föreslagna och nu genomförda sänkningen av taket riskerar att leda till ökad långtidsarbetslöshet.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

Varför menar ministern att myndigheten har fel?