Fråga 2015/16:731 System för flyttanmälan och eftersändning av post

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I 20 års tid har Svensk adressändring AB (SvAAB) haft ett väl fungerande avtal med Skatteverket om hanteringen av flyttanmälan och ändring av folkbokföringsadress. Via Svensk adressändring har alla som flyttar kunnat göra en flyttanmälan och få postal eftersändning på ett och samma ställe. Detta samarbete har varit fruktbart för alla parter, inte minst för kunderna.

Sedan den 1 januari 2016 är detta samarbete avslutat. Det finns en betydande risk för att postkvaliteten i hela landet försämras om de privatpersoner som gör en flyttanmälan hos Skatteverket inte automatiskt kan anmäla eftersändning. Utan postal adressändring blir inte försändelser vidaresända till den nya adressen. Detta skapar uppenbara bekymmer för mottagaren, för den som delar ut post, men också för avsändarna som får svårt att kommunicera med sina kunder. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Hur har statsrådet agerat, och hur avser statsrådet att agera framgent, för att säkerställa en hög postal kvalitet med fungerande system för flyttanmälan och eftersändning av post?