Fråga 2015/16:730 Avrättningar av barn i Iran

av Isabella Hökmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sveriges Radio rapporterar att trots att Iran har undertecknat den internationella barnkonventionen, som kategoriskt förbjuder att dödsstraff används mot personer som var under 18 år när brottet ägde rum, fortsätter att avrätta minderåriga.

År 2015 avrättades fyra som var minderåriga vid tiden för brottet. I december dömdes ytterligare en till döden, detta enligt Amnesty. Flickor från 9 år och pojkar från 15 år har behandlats som vuxna. Detta i ett rättssystem som hävdas används godtyckligt.

Trots att Iran tagit vissa steg mot att minska användningen av dödsstraff mot unga fortsätter de alltså än i dag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad anser utrikesministern om Irans avrättningar av minderåriga och hur avser utrikesministern att agera rörande Irans avrättningar av minderåriga?