Fråga 2015/16:729 Avrättningar i Kina

av Isabella Hökmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Kina är det land som avrättar flest människor i världen. Det är svårt att vet hur många som egentligen avrättas då denna information anses vara en statshemlighet. Uppgiften om 607 avrättningar i hela världen 2014 inkluderar inte alla de avrättningar som genomförts i Kina. Enligt Amnesty sker fler avrättningar i Kina än i alla andra länder tillsammans.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vad anser utrikesministern om användandet av dödsstraff i Kina och hur avser utrikesministern att agera rörande användandet av dödsstraff i Kina?