Fråga 2015/16:727 Avrättningar i Iran

av Isabella Hökmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Iran avrättar närmare 1 000 personer varje år. I en FN-rapport 2015 slog man fast att 753 personer avrättades i Iran 2014, men Amnesty ser en oroande trend och befarar att antalet avrättningar kommer att stiga över 1 000 per år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad anser utrikesministern om Irans avrättningar och hur avser utrikesministern att agera rörande Irans avrättningar?