Fråga 2015/16:724 Effekterna av sänkningen av ROT-avdraget

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Införandet av ROT-avdraget har visat sig vara en framgång för byggbranschen. Avdraget har bidragit till minskat svartjobb i branschen och till att antalet varaktiga jobb har ökat. Införandet av ROT har också inneburit att efterfrågan på svarta hantverkstjänster har minskat. Minskat svartjobb innebär ökad trygghet för privatpersoner som beställer byggtjänster, eftersom arbetet utförs av företag med ordnade anställningsförhållanden och gällande försäkringar för utfört arbete.

Effekten har också blivit positiv för byggmaterialhandeln, eftersom minskningen av svartjobben har lett till sundare affärer tack vare transparens och sjystare affärsvillkor.

Sverige står nu inför flera stora utmaningar. Dels gäller det att med kraft öka bostadsbyggandet, både när det gäller nyproduktion men också när det gäller renovering och ombyggnationer av befintligt bostadsbestånd. Då är det viktigt med långsiktiga spelregler för branschen, eftersom större byggprojekt har en ledtid på flera år. En annan utmaning är att hitta jobb för de många nyanlända invandrare som kommer till Sverige. Byggbranschen är en sektor som har stort behov av kompetenta medarbetare för att möta efterfrågan på fler bostäder.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur kommer finansministern att följa upp effekterna av sänkningen av ROT-avdraget på byggbranschen, och vilken beredskap har regeringen för att sätta in relevanta åtgärder om det visar sig att svartjobben åter kommer att öka?