Fråga 2015/16:722 EU:s gemensamma gränsbevakning

av Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi ser i dag en mycket oroande utveckling i Europeiska unionen. Medlemsland efter medlemsland sätter upp gränskontroller.

Sedan den arabiska våren har Europas gränsar rämnat, vilket innebär att det inbyggda fel som hela tiden funnits i Schengenavtalet exponeras – det saknas ett gemensamt ansvarstagande för gränsen mot omvärlden.

För Sverige innebar en anslutning till Schengensamarbetet en fri rörlighet för de människor som är medborgare i de andra medlemsstaterna – och för dem som har rätt att befinna sig inom deras gränser. Att länderna som gränsar till icke-medlemmar skulle ta ansvar för vilka som kommer och går var en förutsättning från start.

När de yttre medlemsstaterna misslyckas att göra detta har länderna längre in på kontinenten inga möjligheter att varaktigt hantera trafficking, illegal vapenhandel och terrorism. Det är i dag tydligt att Schengenavtalet saknar en överenskommelse om bevakning av områdets gränser.

I praktiken innebär det att länderna tar olika stort ansvar. Medlemsstater som gränsar till icke-Schengenländer förväntas inte bara garantera sin egen säkerhet utan hela Europas. Ett land som Sverige, vars alla grannar är Schengenmedlemmar, har bara nedmonterade gränser att kontrollera. Samtidigt kan svenskarna dra nytta av den fria rörligheten i Europa.

Vi liberaler inser att den nuvarande situationen hotar Schengensamarbetet. Vi anser att EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk gränsbevakning är rätt väg framåt. Utan ett fungerande mottagande av asylsökande blir en solidarisk fördelning av flyktingar mellan medlemsstaterna omöjlig. Utan en fungerande säkerhetskontroll kommer terrorresorna fram och tillbaka till Europa inte att kunna stoppas.

Dessvärre har regeringen under hela 2015 motarbetat ett utvidgat Frontex. På tisdagen (den 26 januari) öppnade dock inrikesministern för att stödja kommissionens förslag om en gemensam gränsbevakning. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att arbeta för att kommissionens förslag om ett förstärkt Frontex ska bli verklighet?