Fråga 2015/16:719 Minskat stöd till vaccin

av Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

När Miljöpartiet har biståndsministerposten minskar Sverige stödet till vaccin. Det väcker frågor och skapar oro. Framför allt riskerar det att påverka människors liv och hälsa.

Stödet till vaccinalliansen Gavi och Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria är en viktig del i vår biståndspolitik. Effekten är tydlig. Små barn dör inte längre av sjukdomar som går att förebygga. Det bygger motståndskraft på flera plan och stärker samhällen. Sjukdomar som är hälsohot i fattiga länder kan förebyggas och behandlas. Vissa sjukdomar kan till och med utrotas.

Vaccinalliansen Gavi har redan fått sänkta anslag med 50 miljoner kronor av de 350 miljoner kronor som föreslogs i budgeten för 2015 – det är en minskning med 100 miljoner kronor jämfört med Moderaternas förslag på en höjning till 400 miljoner för i år.

Nu verkar det som att regeringen också vill dra ned anslaget till Globala fonden med 300 miljoner till 550 miljoner kronor. Den fick 850 miljoner förra året i både regeringens och Moderaternas budgetförslag.

Redan 2014 aviserade statsrådet Isabella Lövin att vaccin var något hon kunde tänka sig att dra ned på. Nu händer det. Det är ingen slump. Det är en politisk prioritering.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilken motivering statsrådet har till en sänkning av medel till Globala fonden.