Fråga 2015/16:715 Åtgärder mot investeringsbedrägerier

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I dag rapporterade Sveriges Radio om att statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet så kallade investeringsbedrägerier ökat kraftigt under det senaste året. Enligt Finansinspektionen har tusentals privatpersoner och företag drabbats. Polisanmälningarna leder mycket sällan till åtgärder.

Investeringsbedrägeri innebär att någon luras att köpa värdepapper som egentligen inte har något värde eller som är falska. Det rör sig företrädesvis om påstådda aktiemäklare som agerar från utlandet och som riktar sig till människor med tillgångar. Försäljarna är ofta mycket skickliga, och till sitt stöd har de inte sällan skickligt utformade hemsidor och i vissa fall till och med en falsk börs.

Denna typ av bedrägerier är mycket allvarlig. Enligt Finansinspektionen är det inte ovanligt att människor blir av med belopp på mellan 100 000 kronor och 2 till 3 miljoner kronor. Det är mycket allvarligt att vi nu kan konstatera att denna brottslighet ökar kraftigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet investeringsbedrägerier?