Fråga 2015/16:712 Miljardbluff inom äldreomsorgen

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det är att kraftigt överdriva betydelsen av regeringens omdisponeringar och omprioriteringar i budgeten som avser äldreomsorgen när dessa kallas för miljardsatsningar. Ett tydligt exempel är den påstådda satsningen på 1 miljard kronor år 2015 och därefter 2 miljarder kronor per år under resterande delar av mandatperioden. I fjol blev det 60 miljoner kronor kvar efter omdisponeringar och omprioriteringar. År 2018 kommer det att handla om 362 miljoner kronor. Det står att läsa om på s. 143 i vårpropositionen.

Vänsterregeringen och statsrådet Åsa Regnér hävdar vidare att de satsar på en stor utbyggnad och gör en särskild satsning på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Denna "enorma" satsning innefattar i år 150 miljoner kronor till hela 290 kommuner. Det kan låta som mycket pengar, men vad kommer dessa resurser att egentligen räcka till när det gäller investeringar i särskilda boenden för äldre?

I Dals-Ed har ett nybyggt äldreboende med 60 lägenheter uppförts, vilket kostade 125 miljoner kronor.

I Nyköping byggdes ett äldreboende omfattande 146 lägenheter till en kostnad av 258 miljoner kronor.

I Hallstahammar finns ett nybyggt äldreboende omfattande 80 lägenheter till en kostnad av 160 miljoner kronor.

I Salem finns ett nybyggt äldreboende omfattande 54 lägenheter till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Då blir bilden än mer tydlig, när verkligheten fylls med innehåll snarare än vackra ord, vad 150 miljoner egentligen räcker till för 290 kommuner.

Det är uppenbart att regeringens löften att åstadkomma fler särskilda boenden för allt fler äldre är orimliga och att de inte kan förverkligas. Mot bakgrund av ovanstående vill jag till regeringen och ansvarigt statsråd Regnér ställa följande fråga:

 

På vilket sätt tänker regeringen och statsrådet se till att förverkliga regeringens löften att åstadkomma fler särskilda boenden för allt fler äldre?