Fråga 2015/16:710 Åtgärder när det gäller infrastrukturen i Fyrbodalsområdet

av Roland Utbult (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Fyrbodalsområdet är ett annat namn på stora delar av Bohuslän och Dalsland och består av 14 kommuner. Göteborg växer och orterna runt omkring blir mer och mer beroende av fungerande arbetskraftspendling, godsflöde och snabbare transporter. För att gynna arbetsmarknaden, miljön och godstransporter i norra Bohuslän och även andra delar av Fyrbodal krävs en stärkt och förbättrad infrastruktur. Detta gäller särskilt för järnvägsförbindelserna. För att människor som bor i Fyrbodal ska kunna dra nytta av närheten till Göteborg med dess arbetsmarknad, kulturliv med mera är en viktig prioritering att dubbelspår läggs mellan Uddevalla och Göteborg.

Men även andra områden i regionen bör prioriteras. Förutom dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg finns ett stort behov av utbyggnad av Bohusbanan norrut liksom en upprustning av Dal-Västra Värmlands Järnväg och Lysekilsbanan, för att nämna några. Dessutom krävs ett snabbtågsbygge mellan Oslo–Göteborg–Malmö.

Med anledning av det ovan sagda vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Fyrbodalsområdets infrastruktur förbättras med avseende på näringsliv, pendling och besöksnäring?