Fråga 2015/16:709 Region Gotland

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi och regeringen har i dir. 2015:77, Ny indelning av län och landsting, initierat en utredning som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. Denna nya indelning ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Syftet är bland annat att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer.

Statsrådet Ardalan Shekarabi har inte uttalat sig om exakt hur stora dessa nya regioner ska vara, sett till befolkningsmängden inom deras områden, men förhandlingspersonerna har konstaterat att det rör sig om regioner i storleksordningen mellan en halv och 1,5 miljoner människor.

Detta är ett digert arbete som även i områden med stark arbetsmarknadskoppling och gemensam infrastruktur kräver fingertoppskänsla när nya gränser dras. Om detta ska ske i samförstånd med kommunerna och landstingen är ännu inte helt klarlagt.

En region som redan i dag sticker ut är Gotland, vilket kommer att kräva särskilda lösningar i en ny regionindelning. Gotland har med sitt öläge speciella förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, sjukvård och infrastruktur. Samtliga av dessa faktorer härrör till att Gotland är en ö som har långt till närmaste närliggande kommun.

Gotland har till exempel, i jämförelse med andra kommuner av samma storlek, betydligt sämre förutsättningar till arbetspendling över kommungränserna. När andra kan ta tåget eller bilen måste gotlänningar ta färjan eller flyget. På samma sätt är det ytterst nödvändigt att Region Gotland har ett sjukhus på ön – att ta sig till närmast närliggande kommun kan ta flera timmar. Listan kan göras lång och inkluderar även organisationen av Länsstyrelsen på Gotland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Är statsrådet beredd att titta på särskilda lösningar för Region Gotland i den nya regionindelningen som tar hänsyn till att Gotland är en ö?