Fråga 2015/16:708 Jordbruksverkets rapport

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I en nyligen publicerad rapport, Översvämning!, från Jordbruksverket konstateras det att viktiga beslutsunderlag som översvämnings- och skyfallskarteringar hittills har enbart fokuserat på urbana områden. Enligt Jordbruksverket saknas kunskapen om hur jordbruket och landsbygden påverkas av översvämningar i samhällets riskarbete. Enligt Jordbruksverket är det viktigt att ha en gemensam dialog och en gemensam hantering av översvämningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts i Jordbruksverkets rapport?