Fråga 2015/16:704 Långbänksärenden inom bostadsbyggandet

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

En av de riktigt stora utmaningarna för både Karlstad och för Sverige är bostadsbristen. Boverket gör uppskattningen att det i landet kommer behövas över 700 000 nya bostäder till år 2025. Frågan kräver långsiktighet och gemensamma ansträngningar; därför är det helt rätt att regeringen nu bjuder in till samtal med de borgerliga partierna om hur vi ska lösa bostadskrisen.

Bostadsbristen hämmar tillväxten, och matchningen på arbetsmarknaden försämras – med andra ord har arbetsgivarna i dag svårare att rekrytera på grund av att vi har för få bostäder. Många bra beslut för att göra det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder har redan fattats av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Men regeringen behöver göra mer, framför allt gällande att ärenden inte ska dras i långbänk.

Jag besökte Karlstad förra veckan och fick då veta mer om ett segdraget byggprojekt vid Repslagaregatan, något som också Nya Wermlands-Tidningen har rapporterat om.

Karlstadhus vill bebygga en parkering i Karlstad med ett sjuvåningshus med sammanlagt 21 hyresrätter, en utökning av den nuvarande byggrätten. Den nya detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i januari 2015, men upphävdes senare av länsstyrelsen eftersom man anser att bullret från Värmlandsbanan är för stort. Stadsbyggnadsnämnden överklagade dock länsstyrelsens upphävande och nu ligger frågan sedan i maj hos regeringen för ett avgörande.

Det är skrämmande att höra om sådana långbänkar, och det är extra olyckligt när kommunen har sagt ja till byggnationen. Detta speciellt med tanke på att Sverige är i akut behov av fler bostäder.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förkorta hanteringstiden i den här typen av långbänksärenden inom bostadsbyggandet?