Fråga 2015/16:702 Insatser för återvändande

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsverket är mycket hårt belastat på grund av den rådande flyktingsituationen där man länge har tvingas hantera det mest akuta, som att ge människor på flykt tak över huvudet. Detta gör att andra delar av Migrationsverkets arbete har blivit lidande.

Moderaterna har länge drivit på att man i större utsträckning måste prioritera återvändande och att det ska bli en tydligare skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit vad gäller återvändande som får ett nej på sin asylansökan?