Fråga 2015/16:697 Backaundantaget

av Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I ett svar från finansministern om Backaundantaget den18 november 2015 framgick att remisstiden för alternativ lösning hade löpt ut den 31 augusti 2015 och ministern kunde då inte ge ett svar på min fråga vid det tillfället rörande Backaundantaget. Jag citerar: ”Regeringen anser att det är angeläget att skyndsamt hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan. Beredning av frågan pågår dock fortfarande inom Regeringskansliet.”

Första frågan till ministern om Backaundantaget ställdes den 2 mars 2015 i en interpellationsdebatt där ministern lovade att inte dra detta i långbänk. Nu har det snart gått ett år sedan debatten och ingen lösning på undantag har införlivats.

 Med hänvisning till det anförda vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När kan de boende i Backa få ett undantag från trängselskatten? Eller har ministern en annan lösning för de boende i Backa och när är den i så fall klar?