Fråga 2015/16:694 Svenska flygstridskrafters operativa markmålsbekämpningsförmåga

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Small diameter bomb (SDB) är det amerikanska flygvapnets mest moderna vapen för markmålsbekämpning, med synnerligen väl avgränsad verkan och en utomordentlig räckvidd om hundratalet kilometer.

Integrering av markmålsvapnet SDB till JAS 39C/D pågår sedan flera år.

 

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder, så att markmålsvapnet SDB kan förklaras fullt operativt i de svenska flygstridskrafterna?