Fråga 2015/16:693 Fortsatt arbete mot antibiotikaresistens

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska livsmedelsstrategin har under de senaste dagarna varit uppe i debatten då regeringen återigen meddelat att livsmedelsstrategin kommer att bli försenad för beredning och presentation. I kölvattnet av den svenska livsmedelsstrategin ska regeringen även presentera en ny djurskyddslag för riksdagen. Då livsmedelsstrategin har skjutits på framtiden lär även djurskyddspropositionen göra det.

Landsbygdsminister Sven Erik Bucht har vid ett flertal tillfällen nämnt att både livsmedelsstrategin och ny en djurskyddslag ska antas med ett brett parlamentariskt stöd och helst med ett klubbslag i riksdagen. Detta för att göra strategin skarp och långsiktig. Detta ter sig dock mer och mer främmande då oppositionen varken delges innehåll eller tidsplan för propositionerna.

Alliansen bedrev ett hårt arbete för att hålla nere antibiotikaresistensen i Sverige och sprida den svenska kunskapen och modellen om ett gott djurskydd som en del i minskad antibiotikaanvändning i världen. Det är glädjande att nuvarande regering har fortsatt det arbete Alliansen påbörjade.

Landsbygdsministern har nyligen besökt Danmark och träffat sin danska ministerkollega för att diskutera ett vidare samarbete inom områden som djurskydd, antibiotikaresistens och livsmedelsexport.

Detta föranleder en fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht utifrån oppositionens insyn i ministerns plan om långsiktighet och transparens i arbetet:

 

Kan statsrådet Sven Erik Bucht redovisa vad han och hans danska motsvarighet kom fram till vid mötet och avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån de samtal som fördes?