Fråga 2015/16:691 Medlemskap i Stratcom

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I svar på skriftlig fråga tidigare väckt av mig angående att Sverige ska gå med i Stratcom (Natos center för strategisk kommunikation) i Riga har försvarsministern låtit meddela att ärendet för närvarande bereds. Den uppfattningen gav han också uttryck för i samband med den interpellationsdebatt om behovet av psykologiskt försvar som vi hade den 21 januari. För någon dag sedan, den 22 januari, lät det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, meddela att det inte tagit ställning till huruvida Sverige ska ansluta sig till Stratcom. Samarbete med andra länder inom ramen för Stratcom i kampen mot desinformation, verklighetsförfalskning och propaganda borde vara självklart och prioriterat.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Är målet med den beredning som nu pågår att Sverige ska bli medlem av Stratcom?