Fråga 2015/16:690 Lättare villkor för adoptivföräldrar

av Thomas Finnborg (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Par och ensamstående som adopterar genom en auktoriserad adoptionsorganisation har efter genomförd adoption möjlighet att ansöka hos Försäkringskassan om ett adoptionsbidrag. För närvarande uppgår bidraget till 40 000 kronor. Bidraget infördes 1988 och höjdes senast till nuvarande belopp år 2000. Det är 16 år sedan.

Kostnaderna för att adoptera har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet och uppgår ofta till så mycket som 200 000 kronor per adopterat barn. 

Familjer som vill adoptera i dag får också betala väsentligt högre kostnader för bland annat den obligatoriska föräldrautbildningen och för långa vistelsetider i samband med adoptionsresan.

Adoption är en möjlighet för barn som mist sina föräldrar att få en egen familj. Det ger också vuxna som av olika skäl inte kan skaffa barn på ett naturligt sätt möjlighet att bli föräldrar. Det är också viktigt att alla människor, inte bara de som har en högre inkomst, ska ha råd att adoptera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsministern:

 

Vad gör ministern och regeringen för att adoptionsbidraget ska följa den ekonomiska utvecklingen?