Fråga 2015/16:687 Situationen för anställda hos Migrationsverket

av Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För inte alls så länge sedan kunde vi läsa om hur en anställd hos Migrationsverket mördades brutalt av asylsökande på ett boende, det vill säga av de personer hon utförde sitt arbete för.

Utöver denna fruktansvärda händelse har fler uppgifter om hot mot myndighetens anställda kommit fram, och sedan länge är det känt att våld på asylboenden mellan asylsökande är förhållandevis vanligt förekommande. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt och bör på intet sätt tolereras. Trots detta finns det asylhandläggare som vittnat om att de inte känner tillräckligt stöd – eller inget stöd alls – från polisen, och bland annat kristna asylsökande har tvingats byta boende.

 

Med anledning av detta önskar jag fråga justitie- och migrationsministern vad han avser att göra för att förhindra våld och hot mot anställda och/eller asylsökande och om han avser att vidta ytterligare åtgärder för att ansvariga ska straffas och i sådana fall vilka åtgärder som kommer att vidtas.