Fråga 2015/16:686 Olagliga barnäktenskap

av Lotta Finstorp (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En undersökning i Malmö stad visar att 59 asylsökande minderåriga flickor placerats tillsammans med sina män under förra året och hittills i år, rapporterade Ekot nyligen.

En undersökning av Sveriges Radio har visat att fem av de sex kommuner som tar emot flest ensamkommande unga oftast låter barn som fyllt 15 bo med sina makar.

Statsrådet har kallat alla barnäktenskap oacceptabla, vilket de allra flesta håller med om, och Socialstyrelsen har påpekat att varje enskilt fall ska utredas utifrån barnets bästa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få stopp på den här typen av barnäktenskap som strider mot svensk lagstiftning?