Fråga 2015/16:684 Relationskod 291

av Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I DN (den 20 januari 2016) rapporteras om att polisen bokfört insatser kopplade till gränskontroller, asylmottaganden, asylboenden med mera under en speciell relationskod – kod 291 för ärenden ”som berör migrantsituationen”.

Enligt interna direktiv DN kommit över framgår att inget av detta ska lämnas ut. Motiveringen är att det skulle röra sig om uppgifter som måste hemlighållas i brottsförebyggande syfte.

Denna motivering delas dock inte av alla inom polisen, och DN har talat med källor som menar att detta är ett sätt att mörka de ökande kostnader, samt behov av nedprioritering på andra områden, som följer på grund av den pågående immigrationskrisen.

Att allmänheten känner förtroende för polis och andra rättsvårdande myndigheter, och att öppenhet och transparens är så stor som möjlig, är av yttersta vikt för vårt rättssamhälle. Därför måste DN:s avslöjande betraktas som synnerligen allvarligt.

 

Mot bakgrund av detta undrar jag vad statsrådet Anders Ygeman tänker göra för att bringa klarhet i situationen kring polisens kostnader samt om statsrådet tänker vidta åtgärder för att offentliggöra information knuten till kod 291.