Fråga 2015/16:678 Bredbandsstrategins tidsplan

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att uppnå de bredbandspolitiska målen är en prioriterad fråga både för mig och för statsrådet. Det är bland annat därför viktigt att den statliga bredbandsstrategin är uppdaterad och effektfull. Det är därför viktigt att veta när man kan förvänta sig att en ny strategi är klar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Hur ser tidsplanen ut för att få fram en ny bredbandsstrategi?