Fråga 2015/16:677 Kommunernas svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 22 januari rapporterade Socialstyrelsen att många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

I slutet av förra året uppgav 186 kommuner, via länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att förbättra kommunernas förutsättningar för att bättre klara av arbetet med de ensamkommande barnen?